''ชัย''เสนอตัวเป็นคนกลางเจรจาทุกฝ่าย

แนะใช้สภาเป็นศูนย์กลาง ชี้ ส.ส.จ่ายเงินช่วยขนคนชุมนุมไม่ผิด แต่ต้องไม่เกิน 3,000 หากเกินส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ฟัน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด