แม่โจ้โพลชี้ปัญหาหมอกควันกระทบท่องเที่ยว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ แม่โจ้โพลได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว บริเวณด่านพรหมแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน 335 ราย หลังประสบปัญหาวิกฤตหมอกควันสูง โดยร้อยละ 30.7 ระบุว่า สาเหตุของปัญหาเกิดจากการเผา เพื่อทำการเกษตร เพราะใน25.1 ระบุว่า มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่เหลือคือ การเผาเพื่อหาของป่า ไฟป่าและอื่นๆ ทั้งนี้ ร้อยละ 63.9 ระบุว่าปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในปีนี้ มากขึ้นจากปีที่แล้ว โดย ร้อยละ 82.7 ระบุว่า กระทบต่อธุรกิจโดยมีรายได้ลดลง ร้อยละ 41-60 ลงมา คือรายได้ลดลงร้อยละ 81-100 และไม่กระทบต่อธุรกิจ ร้อยละ 17.3 นอกจากนี้ร้อยละ 88.1 ยังระบุว่า ปัญหาหมอกควันทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงขณะที่ร้อยละ 4.5 จะจัดกิจกรรม ลด แลก แจก แถม
และร่วมมือกับภาครัฐ โดยการลดการกระทำที่เป็นการเพิ่มจำนวนฝุ่นละออง ทั้งนี้ยังเห็นว่าภาครัฐ ควรแก้ปัญหาหมอกควันการทำฝนเทียม รณรงค์ให้ความรู้และออกกฎหมายควบคุมเป็นต้น