ที่ดินภูเก็ต แจ้งผู้ประกอบการธุรกิจบ้านและที่ดินจัดสรร เร่งรัดดำเนินการยื่นคำขอก่อนที่จะสิ้นสุดมาตรก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ดินภูเก็ตแจ้งผู้ประกอบการธุรกิจบ้านและที่ดินจัดสรร เร่งรัดดำเนินการยื่นคำขอก่อนที่จะสิ้นสุดมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในวันที่ 26 มีนาคมนี้ นายไพฑูรย์ เลิศไกร เจ้าพนักที่ดินจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า มาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 26 มีนาคม 2553 ขอให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าสู่กระบวนการในการลดค่าธรรมเนียม ให้เตรียมหลักฐานในการโอนไว้ให้พร้อม ประกอบด้วย โฉนดที่ดิน เอกสารทะเบียนบ้านบัตรธรรมดา เพื่อมายื่นคำขอจดทะเบียน ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 26 มีนาคม 2553 ก่อนเวลา 16.30 น.ซึ่งหลังจากวันที่ 26 มีนาคมแล้ว ค่าธรรมเนียมที่เคยลดจาก .01 จะเพิ่มเป็น 2 โดยอัตโนมัติ และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที่เคยลดเหลือ 0.11 จะเพิ่มเป็น 3.3 ตามปกติ จากข้อมูลของธนาคาร หรือกลุ่มธุรกิจ มีข้อมูลว่าที่ดินเข้าหลักเกณฑ์ คือ บ้านและที่ดินจัดสรรที่รอโอนอยู่ประมาณ 1,500 ราย จึงขอให้ผู้ประกอบการเร่งรัดมาดำเนินการภายในวันและเวลาที่กำหนด ส่วนการยื่นขอออกโฉนด สค.1 ของภูเก็ต ที่ผ่านมา มีประชาชนมายื่นขอออกโฉนดประมาณ 1,600 กว่าราย อยู่ระหว่างดำเนินการนัดรังวัดตรวจสอบไปตามกระบวนการ ซึ่งคาดว่าประมาณ 6 เดือนจะแล้วเสร็จ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด