รมว.ทส. เปิดระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ใช้ง่ายผ่านเน็ต

รมว.ทส. เปิดระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ใช้ง่ายผ่านเน็ต
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงเปิดระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพผ่านเว็บไซต์

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวเปิดระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ประกอบด้วย ระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ระยะที่ 1 ที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ด้วยความร่วมมือกับ 10 หน่วยงาน ได้รวบรวมสถานภาพข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในระบบจำนวน 41,621 รายการ เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิตของประเทศไทย เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพผ่านเว็บไซต์ www.thaibiodiversity.org หรือเชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ของ สพภ. www.bedo.or.th

พร้อมกันนี้ ยังมีการเปิดระบบฐานข้อมูล อีก 2 ระบบ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (เห็ด) ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ เรื่อง จุลินทรีย์ (เห็ด) และระบบฐานข้อมูลสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย "อาหารประจำท้องถิ่นไทย 4 ภาค" ป็นหนังสือสารานุกรมภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นไทย 4 ภาค เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพไว้เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน www.bedo.or.th