ชาวระนองแล้งหนักขาดน้ำกินน้ำใช้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากการที่ จังหวัดระนอง ต้องประสบภัยแล้งและอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง จนประชาชนต้องมีการสั่งซื้อน้ำจากรถบรรทุก เนื่องจาก น้ำประปา ไม่มีใช้ แม้ว่าทางจังหวัด โดยผู้ว่าฯ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ ออกมาให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ๆ ได้รับความเดือดร้อน จากภัยแล้ง ทั้งนี้ ในช่วงหน้าแล้ง แม้ว่าจะมีน้ำปะปา แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าดื่ม โดยหันมาซื้อน้ำบรรจุขวดแทน ส่งผลให้ ผู้ประกอบการน้ำดื่มในจังหวัดระนอง ที่มีทั้งหมด 29 ราย ต้องเพิ่มรอบการผลิตเพื่อให้มีน้ำดื่ม ส่งตามร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนอย่างเพียงพอ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพนักงาน ที่ได้รับโอทีล่วงเวลา เพิ่มขึ้นอีกด้วย