โอเปกปรับคาดการณ์น้ำมัน2010เพิ่ม1.1%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตามรายงานประจำเดือนมีนาคมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน หรือ โอเปก ระบุว่า อุปสงค์น้ำมันโลก เพิ่มขึ้นผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจโลกและแรงสนับสนุนจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งหากมาตรการเหล่านั้นถูกยกเลิกไป อาจจะส่งผลกระทบทางลบต่ออุปสงค์น้ำมันโลกได้ โดยคาดการณ์ว่า อุปสงค์พลังงานโลก ในปี 2010 จะเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 1.1 หรือ ราว 9 แสนบาร์เรลต่อวัน ไปอยู่ที่ 85.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องมาจาก เศรษฐกิจโลก ที่กำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆ

อย่างไรก็ดี สหรัฐ จะเป็นประเทศหลักผู้ควบคุมทิศทางของการเติบโตทางพลังาน หากสหรัฐสามารถหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้เร็ววกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ แต่หากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ ไม่อาจช่วยเศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์ อุปสงค์ทางพลังงานของประเทศ อาจได้รับผลกระทบในทางลบ ด้วยผลผลิตทางอุตสาหกรรมชะลอตัวและตัวเลขคนว่างงานอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะไปกัดเซาะอุปสงค์พลังงานโลกโดยรวม