หยาด วุ้นเส้น จอย แท็คทีมรับรางวัลเทพทอง

หยาด วุ้นเส้น จอย แท็คทีมรับรางวัลเทพทอง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หยาดทิพย์ ราชปาล , วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์ และ จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ สุดปลื้ม แท็คทีมกันเข้ารับรางวัลเทพทองครั้งที่ 11 รางวัลวิทยุ-โทรทัศน์ สำหรับผู้เป็นแบบอย่างความประพฤติอันดีงาม ตลอดจนการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ชัดเจน