มท.1 สั่งผู้ว่าฯ-อปท.ช่วยภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยแล้งในเบื้องต้นทันที และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
เร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่และชี้แจงทำความเข้าใจเชิงรุกกับประชาชน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พบว่า มีพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 36 จังหวัด ประชาชนเดือดร้อนกว่า 1,029,000 ครัวเรือน ซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงมาก เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งดำเนินการเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้ นอกระบบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือเดือนละไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของจำนวนลูกหนี้ที่ได้รับแจ้งข้อมูล และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน 12 มิ.ย.นี้

อย่างไรก็ตามขณะนี้พบว่า มี 3 จังหวัด ที่มีผลงานดีเด่นในการแก้ไขปัญหา คือ จ.ปราจีนบุรี จ.นครศรีธรรมราช จ.อุตรดิตถ์