ปลัดมท.สั่งผู้ว่ารายงานเสื้อแดงผ่านSMS

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมานิต วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ รายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม ในพื้นที่ของตน ผ่านระบบ SMS รวมทั้งให้จัดทำแผนเผชิญเหตุและตั้งวอร์รูม ติดตาม
สถานการณ์ในพื้นที่ตลอด 24 ช.ม.ทั้งนี้ยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ระมัดระวังในการดำเนินการ ที่อาจจะมีการฟ้องร้องทางกฎหมาย โดยขอให้ตั้งเป็นคณะกรรมการ สนธิกำลังระหว่างตำรวจและฝ่ายปกครอง พร้อม
ทั้งให้นำคำวินิจฉัยของศาล ที่ระบุว่าการชุมนุมโดยการปิดล้อมสถานที่ราชการ และพกพาอาวุธ จนทำให้เกิดความหวาดวิตกของคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่การชุมนุมในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถสั่งสลายการชุมนุมได้
ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน

นอกจากนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังกล่าวด้วยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ทางกระทรวง ทำความเข้าใจชี้แจงกับประชาชน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้เกิดความสามัคคี
รับผิดชอบการดำเนินการต่อสถานีวิทยุชุมชน ที่ปลุกระดมให้เกิดความวุ่นวาย รวมทั้งให้การสนับสนุนการทำงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย