จ.นราธิวาส จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข นราธิวาสยิ้ม เพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่ประชาชน ตลอดจนเปิดโอกาสพบปะระหว่างคนในท้องถิ่น กับส่วนราชการ (10 มี.ค.53) นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข นราธิวาสยิ้ม ประจำปี 2553 ณ โรงเรียนราชภักดี หมู่ที่ 7 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายจำนัน เหมือนดำ นายอำเภอสุไหงปาดี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์บริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อส. ประชาชนและนักเรียน เข้าร่วมงานดังกล่าว สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ครั้งนี้ เป็นช่องทางหนึ่งในการพบปะและเยี่ยมเยียนประชาชนผู้นำท้องถิ่นของหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนให้ความรู้ บริการและรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องราวและนำไปแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป พร้อมมีการจัดบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้กับประชาชน อาทิ ชุดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จย่า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป นิทรรศการวิชาการ การแสดงดนตรี บริการตัดผม และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทั้งนี้ตำบลสุไหงปาดี แบ่งเขตปกครองเป็น 12 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 7,764 คน หญิง 3,910 คน ชาย 3,854 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด