มหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนการสอบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนการสอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ( รอบที่ 2 ) จากวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 มาเป็นวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เนื่อจากในช่วงวันเวลาดังกล่าว การเดินทาง / การจราจร อาจมีปัญหาและทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้เดินทางมาสอบ ณ สนามสอบ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศเลื่อนการสอบ สำหรับสถานที่และเวลาสอบ ยังคงเดิม ู้สมัครสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.grad.mahidol.ac.th หรือ โทร 02441 4125 ต่อ 112 113 และ 208 - 210

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด