อธิการม.เที่ยงคืนแนะฟังเหตุผล ลดขัดแย้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รศ.ดร.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กล่าวว่า เมืองไทย ในขณะนี้มี 3 ส่วน ที่มีบทบาท คือ รัฐบาล ผู้ชุมนุม และ สื่อ โดยรัฐบาลต้องแยกแยะ
ระหว่างการชุมนุมอย่างสันติวิธี กับ วินาศกรรม และไม่ทำให้บรรยากาศรุนแรง ขณะที่ ผู้ชุมนุม ต้องกระทำอย่างสันติวิธี ภายใต้เหตุผลที่รับฟังได้ เพราะคนในสังคม ย่อมมีปัญญาไตร่ตรองว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเช่นไร และผู้ชุมนุม ต้องไม่ทำให้การชุมนุมกลายเป็นสงคราม ขณะที่สื่อ ต้องสะท้อนความจริงจากทุกฝ่ายให้มากที่สุด

ทั้งนี้จุดอ่อนที่สุดของสังคมไทยขณะนี้ คือสังคมมีความตึงเครียด ความเกลียดชังสูง สถาบันการเมืองไม่สามารถรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ ยุติปัญหาได้ ทุกสถาบันถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้อง ตนเห็นว่าปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทย ไม่สามารถแก้ได้โดยพลิกฝ่ามือ ทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะผ่านสถานการณ์นี้และยอมรับเหตุผลของแต่ละฝ่าย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง