เชียงใหม่ตั้งวอร์รูมดูสถานการณ์24ชม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้กำชับในที่ประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะและไม่ให้เกิดความรุนแรงกับกลุ่มมวลชน รวมทั้ง ยังคงรักษาสถานที่ราชการ ไม่ให้เกิดความเสียหาย พร้อมให้ตั้งวอร์รูม ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง ตลอด 24 ช.ม. ส่วนกรณีที่มี พระสงฆ์ ขึ้นเวทีกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 และกล่าวผ่านวิทยุชุมชน เชิญชวนพระสงฆ์ไปร่วมชุมนุมใหญ่ที่ กรุงเทพฯนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้ลงนามในหนังสือขอความร่วมมือไปยัง พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา ในฐานะ เจ้าคณะจังหวัด ให้ดูแลปัญหานี้แล้ว ซึ่งตามมติมหาเถรสมาคม ได้ประกาศห้ามพระภิกษุ สามเณร เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง เนื่องจากไม่ใช่กิจของสงฆ์ และเชื่อว่า จะมีพระสงฆ์ ออกไปร่วมไม่มากนัก