กทช. ได้ประธาน กทช.คนใหม่ พร้อมเชื่อจะสามารถเดินหน้า 3จี ได้เร็วขึ้น

กทช. ได้ประธาน กทช.คนใหม่ พร้อมเชื่อจะสามารถเดินหน้า 3จี ได้เร็วขึ้น

กทช. ได้ประธาน กทช.คนใหม่ พร้อมเชื่อจะสามารถเดินหน้า 3จี ได้เร็วขึ้น เกี่ยวกับ 3 จี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีมติให้ ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คนใหม่ เชื่อ จะทำให้การจัดสรรคลื่นความถี่ 3จี เดินหน้าได้เร็วขึ้น

นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ รักษาการประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. กล่าวภายหลังการประชุมนัดพิเศษเพื่อคัดเลือกประธาน กทช. คนใหม่ จากคณะกรรมการ กทช.ชุดใหม่ทั้ง 7 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ, นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ, รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม, พ.อ.นที ศุกลรัตน์, นายบัณฑูร สุภัควณิช, นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร และ นายพนา ทองมีอาคม โดยมติที่ประชุมเห็นพ้องให้ ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ ดำรงตำแหน่งประธาน กทช. คนใหม่ และในวันนี้ กทช.จะนำชื่อประธานคนใหม่เสนอต่อสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อรอการโปรดเกล้าฯ ต่อไป และระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ รักษาการประธาน กทช. จะทำหน้าที่รักษาการในการดำเนินงานเร่งด่วน 2 เรื่อง คือเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องอำนาจในการจัดสรรคลื่นความถี่ 3จี เนื่องจากขณะนี้มี กทช.ครบทั้ง 7 คนแล้ว พร้อมเชื่อว่าเรื่อง 3จี จะสามารถเดินหน้าได้เร็วขึ้น รวมทั้งการพิจารณาคำพิพากษาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ กทช.หรือไม่

รักษาการประธาน กทช. กล่าวอีกว่า ไม่กังวลการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคมนี้ มากนัก เพราะเชื่อว่า กทช.ไม่ได้เป็นเป้าหมายของกลุ่มคนเสื้อแดง แต่ได้สั่งให้หัวหน้าส่วนใน กทช.ทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามปกติและขอให้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมอย่างใกล้ชิด

 

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด