สสจ.ชลบุรี เร่งให้บริการวัคซีนหวัดใหญ่ 2009 แก่กลุ่มเสี่ยง หลังพบมีผู้มารับบริการไม่ถึงร้อยละ 10

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เร่งให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แก่กลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง หลังพบมีผู้มารับบริการไม่ถึงร้อยละ 10 นายมรุต จิรเศรษฐสิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีจำนวน 80,000 คน ปัจจุบันมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนยังไม่ถึงร้อยละ 10 เนื่องจากมีความวิตกกังวลว่าจะเกิดผลกระทบหลังจากฉีดวัดซีนไปแล้ว ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ชี้แจงแล้วว่าการได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายแต่อย่างใด แต่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่กำลังระบาดอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น จึงขอให้หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป บุคคลโรคอ้วนน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกาย (MBI) มากกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร ผู้พิการรุนแรงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ บุคคลอายุ 6 เดือน - 64 ปี ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรง ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเบาหวาน ไปติดต่อขอขึ้นทะเบียนการฉีดที่โรงพยาบาลของรัฐได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปลายเดือนมีนาคมนี้ ยกเว้น กลุ่มหญิงมีครรภ์ได้ขยายเวลาเข้ารับบริการถึงเดือนพฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตาม มีข้อห้ามสำหรับผู้ที่จะรับการฉีดวัคซีน ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ ผลิตภัณฑ์จากไข่ เช่น ขนมเค้ก หรือผู้ที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน ผู้ที่กำลังมีไข้หรือกำลังเจ็บป่วยเฉียบพลัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด