เพลี้ยแป้งบุกบุรีรัมย์พื้นที่มันสำปะหลัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรเชษฐ์ แสงทอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากเพลี้ยแป้งระบาดในไร่มันสำปะหลัง แล้ว 9 อำเภอ ประกอบด้วย อ.โนนสุวรรณ
สตึก คูเมือง ละหานทราย นางรอง หนองกี่ ลำปลายมาศ บ้านกรวด และ อ.หนองหงส์

จากข้อมูลเบื้องต้นมีพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย กว่า 6 หมื่นไร่ ขณะที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ได้ร่วมกับคณะกรรมการระดับอำเภอ เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริง และรวบรวมข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเสนอขอรับความช่วยเหลือ หากพื้นที่ไร่มันสำปะหลังของเกษตรกรรายใด ที่ประสบปัญหาเพลี้ยแป้งระบาด แต่ยังไม่ได้เก็บกู้ก็จะจัดซื้อสารเคมีแจกจ่าย ให้นำไปฉีดพ่นเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง ส่วนพื้นที่ ที่เก็บกู้แล้ว แต่ผลผลิตเสียหายจะจ่ายเป็นเงินชดเชยเฉลี่ยไร่ละ 837 บาท ส่วนท่อนพันธุ์ที่เกษตรกรร้องขอเพื่อนำไปปลูกในฤดูกาลต่อไปนั้น ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็น
หน่วยงานพิจารณาอีกครั้ง