นพค.24 มุกดาหาร แจกจ่ายน้ำประปา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง พร้อมเร่งรัดโครงการเพื่อขจัดภัยแล้ง อ.คำชะอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 มุกดาหาร ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พร้อมเร่งรัดโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน พันเอกวิทยา นิลฉวี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า ขณะนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง ตำบลโพนงาม และ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำประปา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาอย่างหนัก ขณะเดียวกันทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการ ปี 2553 เพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน เช่น การขุดสระเก็บน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ การก่อสร้างฝาย ประปาหมู่บ้าน จัดหาถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร รวมถึงเร่งรัดโครงการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด