รัฐบาลพม่าเปิดเผยรายละเอียดของกฎหมายการเลือกตั้งใหม่เป็นครั้งแรกด้วยการประกาศจะจัดตั้งคณะกรรมธิการกา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลพม่าเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งใหม่เป็นครั้งแรก โดยวันนี้ หนังสือพิมพ์ของทางการพม่าได้ตีพิมพ์เนื้อหาของกฎหมายดังกล่าวซึ่งลงนามโดยพลเอกอาวุโสตาน ฉ่วย ผู้นำรัฐบาลพม่า ความยาว 2 หน้ากระดาษ ระบุว่า จะจัดตั้งคณะกรรมาธิการการเลือกตั้งขึ้น เพื่อควบคุมดูแลการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ภายใต้กฎหมายฉบับนี้รัฐบาลจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการการเลือกตั้งเอง ซึ่งจะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 คน ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลพม่าครั้งนี้ยิ่งสร้างความกังวลให้แก่นานาชาติเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีนี้ ขณะที่คาดว่ารายละเอียดของการ จดทะเบียนพรรคการเมืองจะมีการเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ ส่วนวันเลือกตั้งคาดว่าคณะกรรมาธิการการเลือกตั้งจะเป็นผู้กำหนด.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด