บุรีรัมย์ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพี้ยระบาดในไร่มันสำปะหลังแล้ว 9 อำเภอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.บุรีรัมย์ ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพลี้ยแป้งระบาดในไร่มันสำปะหลังแล้ว 9 อำเภอ พื้นที่เสียหายกว่า 60,000 ไร่ ขณะที่เกษตรจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการระดับอำเภอ เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พร้อมรวบรวมข้อมูลเสนอของบช่วยเหลือเกษตรกร (9 มี.ค.53) นายพรเชษฐ์ แสงทอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากเพลี้ยแป้งระบาดในไร่มันสำปะหลังแล้ว 9 อำเภอ มีอำเภอโนนสุวรรณ สตึก คูเมือง ละหานทราย นางรอง หนองกี่ ลำปลายมาศ บ้านกรวด และอำเภอหนองหงส์ ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายกว่า 60,000 ไร่ ขณะที่ทางเกษตรจังหวัดได้ร่วมกับคณะกรรมการระดับอำเภอ เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริง และรวบรวมข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเสนอขอรับความช่วยเหลือ โดยหากอำเภอใดพื้นที่ไร่มันสำปะหลังได้รับความเสียหายไม่เกิน 500,000 บาท ให้ทางอำเภอใช้เงินทดรองราชการ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันที แต่หากอำเภอใดเสียหายเกิน 500,000 บาท ก็ให้ทำเรื่องเสนอของบจากทางจังหวัด เข้าไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าวต่อไป สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ หากพื้นที่ไร่มันสำปะหลังของเกษตรกรรายใด ที่ประสบปัญหาเพลี้ยแป้งระบาด แต่ยังไม่ได้เก็บกู้ ก็จะจัดซื้อสารเคมีแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปฉีดพ่นเพื่อกำจัดเพี้ยแป้ง ส่วนพื้นที่ที่เก็บกู้แล้วแต่ผลผลิตเสียหาย ก็จะจ่ายเป็นเงินชดเชยเฉลี่ยไร่ละ 837 บาท ส่วนท่อนพันธุ์ที่เกษตรกรร้องขอ เพื่อนำไปปลูกในฤดูกาลต่อไปนั้น ทางสำนักงานเกษตรจังหวัด จะได้พิจารณาอีกครั้ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด