คณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จันทบุรีประชุมเข้ม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดจันทบุรีประชุมเตรียมแผน มาตรการแนวทางการรณรงค์ปี 53 เข้มข้นขึ้น หวังลดการดื่ม/สูบในกลุ่มวัยรุ่นรายใหม่ วันนี้ ( 9 มี.ค.53 ) ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายชุมพล สุวรรณ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม คณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดจันทบุรี โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประชุม พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งการระดมความคิดเห็น ในการพิจารณามาตรการในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ของจังหวัดจันทบุรี โดยพบว่าขณะนี้ผู้ประกอบการบางรายเลี่ยงข้อกฎหมายอาทิ แอบขายสุราปั่น การออกรางวัลจูงใจ การติดป้ายโฆษณา อีกทั้งกฎกระทรวงที่จะดำเนินคดีผู้กระทำความผิดยังไม่ชัดเจน ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะชัดเจนขึ้นภายหลังกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตามจังหวัดจันทบุรี โดยภาคประชาชนแกนนำเยาวชน เยาวชนจิตอาสา และสื่อมวลชนท้องถิ่น เป็นกลุ่มที่มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างต่อเนื่อง ในสถานศึกษา ขยายผลสู่ครอบครัว ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป อีกทั้งผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญและสนับสนุน จึงทำให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดจันทบุรี ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้าให้ความร่วมมือดี ขณะที่ปี 2553 ทางคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดจันทบุรี จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมาย วัยรุ่นที่มีแนวโน้มเป็นผู้บริโภครายใหม่ ให้เห็นถึงโทษของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ควบคู่กับการใช้มาตรการทางกฎหมาย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด