ครม.ใช้พรบ.มั่นคง11-23มีค.-รองฯสุเทพคุม

ครม.ใช้พรบ.มั่นคง11-23มีค.-รองฯสุเทพคุม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.เห็นชอบประกาศใช้ พรบ.ความมั่นคง 11-23 มี.ค.ในพื้นที่ 8 จังหวัด โดยให้รองนายกฯ สุเทพ ควบคุมการสั่งการ

นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติตามที่ คณะกรรมการติดตามสถานการณ์ความมั่นคง หรือ คตม. เสนอ ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งจังหวัด และปริมณฑล 7 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.ฉะเชิงเทรา จ.อยุธยา จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ และ จ.สมุทรสาคร โดยบางจังหวัดประกาศเฉพาะในบางอำเภอ ระหว่างวันที่ 11 - 23 มี.ค.นี้ เพื่อควบคุมพื้นที่จัดระเบียบและป้องกันเหตุร้าย พร้อมอนุมัติกฎหมายประกอบอีก 18 ฉบับ

ทั้งนี้ได้มอบหมาย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เป็นผู้อำนวยการสถานการณ์