จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญส่วนราชการและประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงปู่ ย่า ตา ยาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดภูเก็ตเชิญส่วนราชการและประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงปู่ ย่า ตา ยาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง และร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 6 - 20 มีนาคม 2553 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชน ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้คนในชาติให้ความสนใจในประวัติศาสตร์ ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 12 มีนาคม 2553 จังหวัดภูเก็ต ได้จัดพิธีบวงสรวงปู่ ย่า ตา ยาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์ อำเภอถลาง เริ่มจาก ช่วงเช้า 09.00 น. เป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และสักการะสิ่งสักสิทธิ์ ในช่วงบ่ายเวลา 16.30 น. ได้อัญเชิญผ่านเข้าเมืองและพิธีบวงสรวงบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง นอกจากนี้ ในวันที่ 13 มีนาคม 2553 เวลา 09.09 น. จัดพิธีวางพวงมาลา และพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี- ท้าวศรีสุนทร จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมทั้ง 2 กิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน.

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด