สวท.เพชรบูรณ์เตรียมถ่ายทอดพิธีแห่อัญเชิญ และฉลองไฟพระฤกษ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมจัดพิธีแห่อัญเชิญ และฉลองไฟพระฤกษ์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 "มะขามหวานเกมส์ ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2553 โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแม่ข่ายการถ่ายทอดเสียง พร้อมวิทยุชุมชนทั่วจังหวัด นายเสรี จูบุญส่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดพิธีแห่อัญเชิญ และฉลองไฟพระฤกษ์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 มะขามหวานเกมส์ ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2553 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในวันที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 15.30 น. จะเริ่มตั้งขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ประดิษฐานบนรถบุษบกพร้อมขบวอัญเชิญไฟพระฤกษ์ที่ยิ่งใหญ่แห่ไปรอบเมืองเพชรบูรณ์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และในวันที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีต่อไฟพระฤกษ์ ส่งมอบให้กับนายอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัด อัญเชิญไปแห่รอบอำเภอในระหว่างวันที่ 10-17 มีนาคม 2553 และวันที่ 18 มีนาคม 2553 ทุกอำเภอจะจัดขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ กลับมาที่ศาลากลางจังหวัด ทำพิธีส่งมอบคบเพลิงไฟพระฤกษ์ เพื่อใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา มะขามหวานเกมส์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 ต่อไป ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า พิธีแห่อัญเชิญ และฉลองไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที 26 "มะขามหวานเกมส์ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2553 ดังกล่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงผ่านระบบ เอ.เอ็ม.846 กิโลเฮิร์ทซ และ เอฟเอ็ม 102.75 เม็กกะเฮิร์ทซ ตลอดจนวิทยุออนไลน์ http://radiothailand.prd.go.th/phetchabun/ ในการนี้ ได้รับความร่วมมือรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียง เผยแพร่ผ่านคลื่นวิทยุชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับทราบอย่างทั่วถึงอีกด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด