ดีเดย์11มีค.ทำฝนหลวงภาคเหนือตอนบน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือตอนบน เตรียมออกปฏิบัติการทำฝนหลวง เพื่อลดปัญหาหมอกควันมลพิษในอากาศ ในวันที่ 11 มี.ค. นี้ นายทรง กลิ่นปทุม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กล่าวว่า เนื่องจาก ขณะนี้มีปัญหาหมอกควันและภัยแล้งรุนแรงกว่าทุกปี จึงได้เตรียมแผนนำเครื่องบินทำฝนหลวง จำนวน 2 ลำ มาประจำที่ศูนย์เร็วกว่ากำหนด โดยจะมาถึงวันที่
10 มีนาคม จากนั้น วันที่ 11 มี.ค. จะขึ้นบินทันที โดยมีเป้าหมายเน้นพื้นที่ตอนบนที่ประสบปัญหาหมอกควัน คือ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ผ่านมา สภาพอากาศยังไม่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ แต่ก็คาดว่าปัจจัยของอากาศที่ยกตัวและอากาศอุ่น ก็ทำให้มีโอกาสฝนตก เกินกว่า 60% ส่วนแผนการเครื่องบินทำฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ จะทำในช่วงที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยมากกว่านี้ โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงกันยายน