อภิสิทธิ์ฝากทุกกระทรวงช่วยงานวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ 2/2553 ที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 8 มี.ค.ว่า วธ.ได้มีการนำเสนอ 3 โครงการที่จะต้องผลักดันอย่างเร่งด่วนในปี 2553 ได้แก่ 1.การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานสึนามิ ใช้งบฯกว่า 70 ล้านบาท 2.การจัดงานเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี (Bangkok-Gyeongiu World Culture Expro 2010) ที่ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 22 ต.ค. -10 ธ.ค.53 และ 3. โครงการขยายศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย(ศวท.)ให้เป็นพื้นที่บริการระดับนานาชาติ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รม.) มาแล้วถึง 3 ครั้ง และได้มีการซื้อที่ดิน รวมทั้งได้มีการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบฯดำเนินการ

นายอภิสิทธิ์ ได้มอบหมายให้สำนักงบฯดูแลเรื่องการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อม ทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับงานของ วธ. ว่า เป็นการทำงานที่ยาก เพราะครอบคลุมมิติทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง อีกทั้งสังคมให้ความคาดหวังกับการทำงานเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงอยากให้ทุกกระทรวงเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการทำงานของ วธ. เช่น เรื่องร้านเกม-ปัญหาเด็กติดเกม ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เนื่องจากกลไกในการทำงานและกฎหมายของ วธ.ไม่มีอำนาจครอบคลุมทุกเรื่อง นอกจากนี้ ยังเห็นว่า วธ.ไม่ควรทำงานด้านอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีขอบเขตการทำงานที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่ง วธ. เป็นกระทรวงต้นน้ำที่มีความร่ำรวยทางมรดก วัฒนธรรม และภูมิปัญญา จึงจะต้องยกระดับให้เป็นกระทรวงที่มีความทันสมัย และต้องมีวิสัยทัศน์ในการทำงานด้วย ปลัด วธ.กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด