พม่าประกาศกฎการเลือกตั้งแต่ไม่ยอมประกาศวันเลือกตั้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สื่อท้องถิ่นพม่า รายงานวันนี้ว่า รัฐบาลทหารพม่าได้ประกาศกฎการเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีนี้แล้ว อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศวันเลือกตั้งแต่อย่างใด ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์และวิทยุพม่า รายงานว่า กฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลแล้ว ส่วนเนื้อหารายละเอียดจะมีการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับวันพรุ่งนี้ รวมถึงตีพิมพ์เป็นหนังสือ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่า วันเลือกตั้งจะมีการประกาศรวมกับรายละเอียดของกฎดังกล่าวหรือจะประกาศในภายหลัง อย่างไรก็ดี ขณะนี้ผู้นำสูงสุดของพม่าให้คำมั่นว่า การเลือกตั้งปีนี้จะเป็นกระบวนการไปสู่ประชาธิปไตยของประเทศนั้นมีการวิจารณ์ว่า หากรัฐบาลทหารพม่าไม่ยอมให้นางออง ซาน ซู จี ผู้นำฝ่ายค้าน ร่วมเลือกตั้งด้วย ก็จะเป็นประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด