สภาอินเดียเตรียมลงมติรับร่างกฎหมายเพิ่มเก้าอี้สตรีในสภาเป็น 1 ใน 3

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภาสูงอินเดียจะลงมติรับร่างกฎหมายเพิ่มจำนวนสมาชิกที่เป็นสตรีเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด โดยรัฐบาลอินเดียมั่นใจว่า กฎหมายดังกล่าวจะสามารถผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาได้ หลังจากถูกระงับไว้นาน 14 ปี อย่างไรก็ดี หากว่า กฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาสูงของอินเดียแล้ว ยังต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาล่าง หรือสภาผู้แทนราษฎรของอินเดียด้วย ทั้งนี้ หากสมาชิกสภานิติบัญญัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 สภาผู้แทนราษฎรอินเดีย ก็จะมีผู้หญิงในสภาได้ 181 คน จากทั้งหมด 545 ที่นั่ง ปัจจุบัน สตรีอินเดียมีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร 59 ที่นั่ง จากทั้งหมด 545 ที่นั่ง และมีที่นั่งในสภาสูงแค่ 21 ที่นั่ง จากที่หมด 248 ที่นั่ง.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด