ยูเอ็นคาดอินเดียและจีนมีผู้หญิงเสียชีวิตจากการเลือกเพศราว 85 ล้านคน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นดีพี รายงานวันนี้ว่า อินเดียและจีนมีผู้หญิงเสียชีวิตจากการถูกแบ่งแยกทางเพศราว 85 ล้านคน โดยในจำนวนนี้บางส่วนอาจจะเกิดจากการไม่ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุข ถูกทอดทิ้ง หรือบางส่วนอาจจะไม่มีโอกาสคลอดออกมา รายงานของยูเอ็นล่าสุดพบว่า เอเชียมีอัตราการเลือกเพศเด็กก่อนเกิดสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในโลก โดยอัตราการเกิดระหว่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงอยู่ที่ 119 ต่อ 100 คน ขณะที่ส่วนอื่นๆของโลกเฉลี่ยอยู่ที่ราว 107 ต่อ 100 คนตามลำดับ อย่างไรก็ดี แม้ว่า เอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนและอินเดีย มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน แต่ผู้หญิงยังถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับความเจริญที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ยูเอ็นดีพี มีความเห็นว่า ภูมิภาคแห่งนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาสิทธิของผู้หญิงใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอำนาจทางเศรษฐกิจ, การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด