ข่าว สปสช.เรื่องเพิ่มงบขยายบริการแพทย์แผนไทยในสิทธิบัตรทอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้งบประมาณ 94 ล้านบาท สนับสนุนให้สถานพยาบาลทั่วประเทศเพิ่มการรักษาด้านแพทย์แผนไทยตามสิทธิประโยชน์บัตรทองให้มากขึ้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า ในปีงบประมาณ 2553 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีมติเพิ่มงบประมาณกองทุนแพทย์แผนไทย จากเดิมที่ให้ 1 บาทต่อประชากร เป็น 2 บาทต่อประชากร ทำให้ขณะนี้ สปสช.ได้ให้งบดูแลพัฒนาการแพทย์แผนไทยรวม 94 ล้านบาท โดยจะเน้นการนวด เพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้สถานพยาบาลในประเทศ หันมาให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามีสถานพยาบาลทุกระดับที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยเพียง 734 แห่ง ส่วนกระแสความต้องการของผู้ป่วย ที่ใช้บริการแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สปสช.จึงตั้งเป้าขยายให้ทุกหน่วยบริการหันมาให้บริการนวดและให้ยาแผนไทยมากขึ้น เน้นการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้พิการ รวมถึงฟื้นฟูสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วย ด้านนายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงสถิติผู้มีสิทธิบัตรทอง ที่สนใจเข้ารับบริการด้านแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรคบางโรค ไม่อาจรักษาให้หายได้ด้วยยาแผนปัจจุบัน โดยในรอบปีที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับบริการแพทย์แผนไทยทั้งสิ้น 306,775 คน ใช้บริการรวม 689,292 ครั้ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด