ท่องเที่ยวภาคเหนือยังไม่ได้รับผลกระทบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการตรวจสอบสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของภาคเหนือ โดยพบว่า หลายจังหวัดมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ล่าสุด
ผู้ประกอบการให้ข้อมูลตรงกันว่า ยังไม่มีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง แต่ทั้งนี้ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ติดตามสถานการณ์และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบ เนื่องจากเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค และเป็นปรากฎการณ์เอลนิโญ ซึ่งยังไม่ถึงขั้นวิกฤติที่จะมีอันตรายต่อประชาชน และนักท่องเที่ยว ส่วนบรรยากาศทางการเมือง ก็มีการเฝ้าระวังเช่นกัน โดยยังไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแจ้งมา
ยกเลิกการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้เกิดปัญหาเหมือนช่วงเดือนเมษายน และตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ห้องพักของเทศกาลสงกรานต์ลดลง เหลือเพียง 59 % จากที่เคยมี ถึง 80 %