สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นางจินดา กุลยเทพย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง ประจำปี 2553 ในหัวข้อ "เยาวชนจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และให้เยาวชนได้มีส่วนช่วยในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนใส่ใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 เมษายน 2553 โดยแต่ล่ะโรงเรียนสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เวปไซต์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักรณรงค์และเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.02-1418517- 8 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด