จันทบุรีจัดงานวันสตรีสากล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี จัดงานวันสตรีสากล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และยกย่องเชิดชูเกียรติ สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดที่ทำการสมาคม ฯ วันนี้(8 มี.ค. 53)ที่บริเวณลานค้าหน้าจวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอาสาจังหวัดจันทบุรี ได้จัดงานวันสตรีสากล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมทั้งยกย่องและเชิดชูเกียรติสตรีที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม พร้อมทั้งเปิดที่ทำการสมาคมสตรีอาสาพัฒนา จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรแก่สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น 10 อำเภอ ประกอบด้วย นางดวงรัตน์ คำรอด อำเภอเมือง นางรำพึง ยุติวงษ์ อำเภอมะขาม นางณัฐการย์ ทำเนียบ อำเภอแหลมสิงห์ นางสุนีย์ ระถะยาน อำเภอขลุง นางพูลศรี หลิวทวีศรีประกาย อำเภอโป่งน้ำร้อน นางประนอม วงศ์ศิริ อำเภอสอยดาว นางธิดาวรรณ สวาสดิ์ อำเภอท่าใหม่ นางวรรณา เกื้อกูล อำเภอนายายอาม นางวรรณศิริ รักแจ้ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ และ นางสาวกนกวรรณ ประสงค์ผล อำเภอแก่งหางแมว สำหรับการจัดงานวันสตรีสากลในครั้งนี้ นางนัทวรรณ ตั้งเกียรติ์ นายกสมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ได้นำสมาชิกสตรีอาสาของแต่ละอำเภอ จัดแสดงนิทรรศการฝึกอบรมอาชีพเสริม และออกออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสตรีอาสา อาทิ ผักปลอดสารพิษ ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง ก๋วยเตี๋ยวผัดปู หมูชะมวง อาหารแปรรูป ขนมโบราณ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจร่วมซื้อสินค้าจำนวนมาก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด