มอบรางวัลบุรุษไปรษณีย์หญิงเหล็ก

มอบรางวัลบุรุษไปรษณีย์หญิงเหล็ก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวุฒิชัย อุตสาหะ ผู้ช่วยหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ฝ่ายต่าง ๆ ได้มอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับ น.ส.ศรินทร ศรีประดิษฐ์ อายุ 32 ปี เนื่องในวันสตรีสากล เนื่องจาก เป็นบุรุษไปรษณีย์
หญิงของที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ ที่ทำหน้าที่นำจ่ายจดหมาย และพัสดุไปรษณีย์ ได้ทัดเทียมกับผู้ชาย แม้จะเป็นงานที่ค่อนข้างหนักสมบุกสมบัน และอันตรายสำหรับผู้หญิง เพราะต้องขับรถจักรยานยนต์บรรทุกพัสดุไปรษณีย์
และจดหมายในแต่ละวันเต็มคันรถ เพื่อไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แต่ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ทำหน้าที่นี้ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อบกพร่อง จึงได้รับการยกย่อง
ให้เป็นบุรุษไปรษณีย์หญิงเหล็ก ในวันสตรีสากล

ด้าน นางสาวศรินทร กล่าวว่า ภูมิใจที่สามารถทำงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย แม้คนส่วนใหญ่ จะมองว่า เป็นงานของผู้ชาย แต่ผู้หญิงก็สามารถทำได้ เนื่องจาก ตนเองมีใจรักในงาน และพร้อมที่จะทำหน้าที่นี้ต่อไป