กทม.ตรึงกำลังเทศกิจ300นาย24ช.ม.รับมือแดง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผย ถึงความคืบหน้ามาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ กทม.ในช่วงตลอดสัปดาห์หน้า ที่จะมีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ในช่วงวันที่ 12-14 มีนาคมว่า ในส่วนของ
มาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ยังคงให้เจ้าหน้าที่เทศกิจตรึงกำลัง ดูแลสถานที่ราชการทุกแห่งในสังกัด กทม. ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงยังคงให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 300 นาย เตรียมพร้อมปฏิบัติการตลอด
24 ชั่วโมง ที่สำนักเทศกิจกลาง ในกรณีที่หน่วยงานความมั่นคงต้องการขอกำลังเสริมมาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการหลักที่ กทม. ใช้ในการเฝ้าระวัง ด้านความปลอดภัยของประชาชน และสถานที่ราชการเช่นเดียวกัน กับในช่วง
ปลายเดือนปลายกุมภาพันธ์ และเช่นเดียวกับในครั้งที่ผ่านๆ มา ซึ่งขณะนี้ กทม.ยังไม่มีมาตรการพิเศษออกมา เนื่องจาก จะต้องรอการประเมินสถานการณ์ ในช่วงใกล้วันชุมนุมว่า จะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด จึงจะสามารถ
ออกมาตรการพิเศษออกมาได้