ผู้เลี้ยงกุ้งระนองเจอปัญหากุ้งไม่โตจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งๆที่ราคากุ้งพุ่งสูง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งระนองเจอ สภาพอากาศกลางคืนหนาวเย็น กลางวันร้อนระอุทำให้กุ้งไม่กินอาหาร ส่งผลให้กุ้งไม่โตตามเกณฑ์ ทั้ง ๆ ราคากุ้งกำลังพุ่งสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา นายกริช แสงทอง เจ้าของแสงทองฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในพื้นที่ ม.4 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง กล่าวว่า ขณะนี้ราคากุ้งกำลังพุ่งสูงขึ้น เนื่องจาก ประเทศที่ส่งกุ้งออกหลายประเทศกำลังประสบกับภัยธรรมชาติ มำให้ไม่มีกุ้งส่งออก จึงน่าจะสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเป็นอย่างมาก โดยราคากุ้งขนาด 60 ตัว ต่อกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 135 บาท กุ้งขนาด 70 ตัว ต่อกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 125 บาท แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดระนอง ต้องมาเสียโอกาสนี้ไป เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน คือ กลางคืนอากาศจะหนาวเย็นทำให้กุ้งต้องหลบเข้าในเลน ส่วนกลางวันอากาศจะร้อนอบอ้าว ส่งผลให้กุ้งกินอาอาหารน้อยลง โดยปกติกุ้งจะกินอาหารวันละ 4 ครั้ง คือช่วงเช้า,เที่ยง,บ่าย,และหัวค่ำ แต่ขณะนี้กุ้งขึ้นมากินอาหารเพียง 2 ช่วงเวลา คือช่วงเที่ยงกับช่วงบ่าย ทำให้กุ้งโตช้ากว่าที่ควรจะเป็น แต่ไม่มีปัญหาเรื่องโรคระบาดหรือโรคกุ้ง เจ้าของแสงทองฟาร์ม กล่าวว่า ขณะได้แต่เพียงทำใจที่ต้องเสียโอกาส พร้อมกันนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายรายในจังหวัดระนอง ต้องหยุดการเลี้ยงชั่วคราวจากปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะในรายเล็กที่ไม่คุ้มกับต้นทุน ที่ต้องยืดระยะเวลาการจับกุ้งออกไป ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ ที่ทำให้อากาศแปรปรวน เกิดความแห้งแล้ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด