มือถือเป็นเครื่องมือล่าสุดในการต่อสู้เอดส์ในแอฟริกา

มือถือเป็นเครื่องมือล่าสุดในการต่อสู้เอดส์ในแอฟริกา

มือถือเป็นเครื่องมือล่าสุดในการต่อสู้เอดส์ในแอฟริกา เกี่ยวกับ เอชไอวี

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

นายมิเชล ซิดีเบ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอดส์) ระบุว่า โทรศัพท์มือถืออาจเป็นอาวุธสำคัญชิ้นล่าสุดในสงครามต่อสู้เชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์ในแอฟริกา

นายซิดีเบ ระบุว่า เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือมีบทบาทสำคัญในทวีปแอฟริกาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขไม่เพียงพอ และระบบสาธารณูปโภคทรุดโทรม ซึ่งทวีปแอฟริกามีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือกว่า 70 ล้านรายมากกว่าในทวีปอเมริกาเหนือ โดยผู้บริการโทรศัพท์มือถือในไนจีเรียได้เปิดให้บริการฟรีเชื่อมต่อกับผู้ให้คำปรึกษาเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งมีการดำเนินโครงการนำร่องในรัฐกาดูนา และรัฐออนโด

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ในชุมชนท้องถิ่น หรือหมู่บ้าน ที่ได้รับการฝึกระบุอาการป่วย อาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบนำส่งบริการสาธารณสุข โดยจะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามหมู่บ้านแล้วใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัยอาการ และสั่งจ่ายยาทางโทรศัพท์

ข้อมูลของยูเอ็นเอดส์ พบว่า บริเวณตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา เป็นภูมิภาคที่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีสูงที่สุดในโลก ที่ร้อยละ 67 และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อปี 2551 สูงที่สุดถึงร้อยละ 71 ส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการทางเพศ ผู้ใช้ยาเสพติด และกลุ่มชายรักชาย

 

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด