ลำปางสั่งเฝ้าระวัง อาจเกิดพายุฤดูร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งคาดว่า ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2553 บริเวณตอนบนของประเทศไทย ภาวะอากาศแปรปรวน เป็นลักษณะของพายุฤดูร้อน โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจเกิดพายุลูกเห็บตก ในระยะนี้ได้ เพื่อป้องกันภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น จังหวัดลำปาง ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังภัย โดยเฉพาะ การตรวจสอบป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง หากพบไม่ปลอดภัย ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้ง ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ป้องกันมิให้มีอันตราย หากมีพายุลมแรง จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ระมัดระวังเตรียมการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากภัยธรรมชาติในระยะนี้ ตรวจสอบพร้อมทั้ง ติดตามฟังการคาดการณ์สภาวะอากาศจากสถานีวิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว หรือสื่อต่าง ๆ เพื่อจะได้รับทราบและป้องกันภัยได้