ชินภัทร'' ย้ำสื่อเสรีไม่มีแบ่งเค้กขายตำรา

เผยโรงเรียนเลือกซื้อเองไม่ใช่ ศธ.กำหนด องค์การค้าฯ เล็งแย่งส่วนแบ่งตลาดวิชารอง

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) รักษาการผอ.องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า จากการที่มีข่าวว่าองค์การค้าฯและสำนักพิมพ์เอกชนได้แบ่งสัดส่วนการจำหน่ายหนังสือเรียนในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในสัดส่วนองค์การค้า 20% เอกชน 80% นั้น ตนยืนยันว่า ตามนโยบายสื่อเสรีไม่สามารถกำหนดโควตาหรือแบ่งสัดส่วนกันได้ เพราะโรงเรียนจะเป็นผู้เลือก หนังสือ โดยพิจารณารายชื่อหนังสือจากบัญชีที่สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ ประกาศไว้ และต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม ภาคี 4 ฝ่ายของสถานศึกษา แต่การที่ตนเคยระบุว่าองค์การค้้ 20% นั้น หมายถึงเข้าไปแข่งขันในตลาดและมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 20% ซึ่งไม่ใช่เกิดจากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เข้าไปกำหนด อย่างไรก็ตามในปี 2552 ที่ผ่านมาองค์การค้าฯมีส่วนแบ่งเพิ่มถึง 45% แล้ว

ดร.ชินภัทร กล่าวต่อไปว่า ตลาดหนังสือที่ องค์การค้าฯแข่งขันได้มา 45% ส่วนใหญ่เป็นวิชา หลัก เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นฉบับของ ศธ. ส่วนวิชาอื่น ๆ ก็มีการพัฒนาคุณภาพให้ตรงต่อความต้องการของโรงเรียน ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำต้นฉบับทุกกลุ่มสาระเสร็จเรียบ ร้อยแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มสาระอื่น ๆ ที่มีส่วนแบ่งการตลาดน้อย อาทิ สังคมศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และประวัติศาสตร์ เป็นต้น

การที่องค์การค้าฯได้ประชุมร่วมกับบริษัทเอกชนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการติดตามการจัดทำต้นฉบับหนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2553 เพื่อให้มั่นใจว่าแบบเรียนจะแล้วเสร็จทันการเปิดภาคเรียนที่ 1/2553 นี้ และที่ผ่านมา สพฐ.ได้ประกาศบัญชีรายชื่อหนังสือเรียนขึ้นเว็บไซต์ไปแล้ว 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา และจะมีการขึ้นบัญชีที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ 12 มี.ค.นี้ ซึ่งเมื่อมีการประกาศรายชื่อหนังสือครบแล้ว แต่ละสถานศึกษาก็ควรมีการประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาว่าจะเลือกใช้หนังสือเรียนเล่มใดบ้าง แล้วจึงดำเนินการสั่งซื้อ เพื่อให้มีหนังสือใช้ทันเปิดภาคเรียน ดร.ชินภัทร กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด