ข่าวในพระราชสำนัก วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 12.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เวลา 16.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เวลา 16.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสวัสดิ์ ตันติสุข ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 17.32 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุมไปในงานสโมสรสันนิบาต และงานถวายพระกระยาหารค่ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล มิตรนานาชาติ สิบอันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ทำเนียบรัฐบาล เวลา 16.54 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเปิดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 59 ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัยไปทรงเปิด อาคารศรีรัศมิ์ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด