คิวบาเตรียมนำฏหมายให้ชาวต่างชาติซื้อประกันสุขภาพเมื่อเดินทางมายังคิวบมาใช้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คิวบาเตรียมนำมาตรการใหม่ที่ว่าด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพหากต้องการเดินทางเข้าประเทศมาใช้ มาตราการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ประกันสุขภาพดังกล่าวจะจัดจำหน่ายโดยบริษัทต่างชาติที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลคิวบา หรือบริษัทคิวบาเองที่จุดเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพักอาศัยชั่วคราว และชาวคิวบาในต่างประเทศที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านจะต้องมีประกันสุขภาพด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด