กกต.ระนอง นับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต.กะเปอร์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ระนอง ใหม่ ซึ่งผลไม่เปลี่ยนแปลง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กกต.ระนอง นับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ระนอง ใหม่ ซึ่งผู้ชนะการเลือกตั้งยังคงเป็นบุคคลเดิม 2 คน ว่าที่ ร.ต.กมล วิภาดาพิสุทธิ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ (7 มี.ค.53) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ประจำจังหวัดระนอง ได้นับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ส.อบต.กะเปอร์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ใหม่ หลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 ตามคำสั่งของ กกต.กลาง ซึ่ง อบต.กะเปอร์ มีผู้สมัคร 5 คน ปรากฏว่า ผลการนับคะแนนใหม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ชนะการเลือกตั้งยังคงเป็นบุคคลเดิม 2 คน คือ นายนิคม โสชัยยัง เดิมได้ 196 คะแนน นับใหม่ได้ 193 คะแนน และ นายสนาน มณีรัตน์ เดิมได้ 177 คะแนน นับใหม่ได้ 176 คะแนน และผู้ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 3 คือ นายธนบูลย์ ศรีแสง เดิมได้ 169 คะแนน โดยมีบัตรเสียเพิ่มขึ้น 1 ใบ จากเดิม 16 ใบเป็น 17 ใบ ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9 ใบ ประธาน กกต.ประจำจังหวัดระนอง กล่าวว่า หลังจากได้รับผลการนับคะแนนจาก กกต.ประจำ อบต.กะเปอร์แล้ว ทาง กกต.จังหวัดจะประชุมเพื่อรายงานผลไปให้ กกต.กลางพิจารณาต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด