ขอนแก่นอนุมัติ 17 ล.ช่วยภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ได้ประกาศให้พื้นที่ 17 อำเภอจากทั้ง 26 อำเภอของ จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง แล้ว หลังมีรายงานขอรับความช่วยเหลือ และประชาชนขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้รวม 1,240 หมู่บ้าน 152,242 ครัวเรือน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอทางตอนล่าง และหมู่บ้านที่ติดกับเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ อำนาจ บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างหนัก และยังรอการให้ความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานราชการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต่อว่า ได้อนุมัติฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือ รวม 17 ล้านบาท สำหรับการนำน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย รวมไปถึงการประสานไปยังกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอบจ. ขอนแก่นในการสนับสนุน รถน้ำ บ่อบาดาล และตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยได้แย่งทั่วถึง