บุรีรัมย์ยังแล้งหนัก ผู้ค้าดอกไม้ขาดทุน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากภาวะภัยแล้ง ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด ในช่วงนี้ ได้ส่งผลกระทบกับพ่อค้าแม่ค้า ที่ประกอบอาชีพจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องประสบปัญหาพันธุ์ไม้เหี่ยวเฉา โดยเฉพาะ พันธุ์ไม้ผลบางส่วน เช่น มะม่วง ขนุน ได้เริ่มแห้งตาย ทำให้ต้องจ่ายค่าน้ำในการรดและดูแลรักษาพันธุ์ไม้ ที่วางจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นเท่าตัว ประกอบกับลูกค้า ที่เคยมาสั่งซื้อพันธุ์ไม้ ไปปลูกตามบ้านเรือน และไร่นา ก็ลดน้อยลง เพราะกลัวจะเหี่ยวเฉาแห้งตาย พันธุ์ไม้บางชนิด จำเป็นต้องขายขาดทุน เพราะเสี่ยงกับการแห้งตายสูง ส่งผลให้ยอดการจำหน่ายลดลงจากช่วงปกติมากกว่า 2 เท่าตัว อย่างไรก็ตาม คาดว่า ในช่วงฤดูฝน ยอดขายจะกระเตื้องขึ้นมากกว่าเดิม