สวนดุสิตโพลล์ เผยผลสำรวจ ประชาชนไม่อยากเห็นกลุ่มคนเสื้อแดงชุมนุมกลางเดือนนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพลล์ เผยผลสำรวจ ประชาชนไม่อยากเห็นกลุ่มคนเสื้อแดงชุมนุมกลางเดือนนี้ พร้อมแนะรัฐบาล ป้องกันมือที่ 3 ไม่ให้เข้ามาสร้างสถานการณ์หรือก่อความวุ่นวาย สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 2,376 คน เกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคมนี้ ที่ประกาศเคลื่อนพลไปตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อกดดันให้รัฐบาลยุบสภา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.14 ไม่อยากให้มีการชุมนุมเกิดขึ้นเพราะเกรงจะนำไปสู่ความรุนแรงหรือเห็นคนไทยต้องมาต่อสู้กันเอง โดยร้อยละ 33.85 รู้สึกเป็นห่วงสถานการณ์การชุมนุมมาก และ ร้อยละ 41.54 คิดว่าการชุมนุมครั้งนี้จะยืดเยื้อ เพราะหากรัฐบาลไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้อง กลุ่มผู้ชุมนุมจะไม่ยุติ สำหรับวิธีแก้ไขเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ชุมนุมบานปลายหรือยืดเยื้อ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.22 เห็นว่า รัฐบาลต้องพยายามป้องกันมือที่ 3 ไม่ให้เข้ามาสร้างสถานการณ์หรือก่อความวุ่นวาย รองลงมา คือ รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ต้องใจเย็น อดทน ไม่ใช้กำลังหรืออาวุธแก้ปัญหา และ รัฐบาลต้องเชิญแกนนำเสื้อแดงมาหารือร่วมกันเพื่อหาข้อยุติที่เป็นที่พอใจของทั้ง 2 ฝ่าย ส่วนบทบาทของสื่อมวลชน ต่อการชุมนุมครั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.34 เห็นว่า สื่อควรเกาะติดสถานการณ์ รายงานข่าวด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง รองลงมา คือ ไม่นำเสนอข่าวหรือภาพเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมซ้ำไปซ้ำมาเพราะอาจกระตุ้นให้คนออกไปชุมนุมมากขึ้น และ นำเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ไม่นำความคิดเห็นส่วนตัวสอดแทรก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด