ดุสิตโพลปชช.ผวาม็อบแดง-ข่าววินาศกรรม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค. โดยพบว่า ร้อยละ 47.14 ไม่อยากให้มีการชุมนุมเกิดขึ้น เพราะเกรงว่า จะนำไปสู่ความรุนแรง หรือเห็นคนไทยต้องมาต่อสู้กันเอง ร้อยละ 51.76 ไม่แน่ใจว่า การชุมนุมในครั้งนี้ จะเกิดความรุนแรงหรือไม่ เพราะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และกลุ่มคนเสื้อแดงว่า จะกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกไปอย่างไร ร้อยละ 33.85 รู้สึกเป็นห่วงมาก เพราะมีบทเรียนมาจากครั้งที่ผ่านมา และยิ่งมีกระแสของการก่อวินาศกรรมออกมาให้รับรู้ ร้อยละ 41.54 เชื่อว่า การชุมนุมครั้งนี้จะยืดเยื้อ หากรัฐบาลไม่ทำตามข้อเรียกร้อง ร้อยละ 33.81 เชื่อว่า ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ร่วมชุมนุม ที่จะช่วยคลี่คลาย หรือควบคุมเหตุการณ์นี้ได้ ร้อยละ 42.81 เชื่อว่า การชุมนุมครั้งนี้ จะไม่จบลง เพราะต่างฝ่ายคงไม่ยอมรับข้อเสนอ หรือข้อเรียกร้องจากฝ่ายตรงข้าม และสถานการณ์มาถึงจุดแตกหักแล้ว ร้อยละ 60.44 ประชาชนไม่ได้มีการเตรียมการรับมือการชุมนุมครั้งนี้ เพราะเชื่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คงจะไม่รุนแรงนัก ร้อยละ 40.22 วิธีแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลาย ต้องพยายามป้องกันมือที่ 3 ไม่ให้เข้ามาสร้างสถานการณ์ และร้อยละ 47.34 สื่อมวลชนต้องเกาะติดสถานการณ์ รายงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง