สวท.ปัตตานี จะเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพิธีเิด โครงการสานฝันสตรี จชต. "ศอ.บต.สนฝันวันสตรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานตามวันเวลาดังกล่าว และร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.30-14.30 น.ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โดย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานพิธีเปิด ในการนี้ สวท.ปัตตานี จะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงพิธิเปิดไปยัง สวท.ฯ เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ใน 5 จชต. ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด