ตราดเตือนไข้มาลาเรียระบาดหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขณะนี้ จ.ตราด มีเชื้อไข้มาลาเรียระบาดอย่างหนัก ซึ่งพาหนะ คือ ยุง ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศ ให้ทางโรงพยาบาล สถานีอนามัยทุกแห่ง เตรียมรับมือกับโรคนี้ ในฤดูกาลน่าฝนที่จะมาถึง ซึ่งทั้งไข้เลือดออก โรค
ไข้เหลือง โรคไข้สมองอักเสบ และไข้มาลาเรีย ทาง ร.พ.ตราด ต้องแบ่งรับภาระผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา จนผู้ป่วยล้นออกมานอกห้องพักรักษาตัว ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย และเป็นเรื่องที่ทาง ร.พ.ตราด ต้องการมากที่สุดในขณะนี้ คือ ห้องพักผู้ป่วย และเตียงผู้ป่วย และถือเป็นความโชคดีของคนไทย ที่มีสถานที่รองรับการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลค่อนข้างสะดวก เมื่อต้องการความช่วยเหลือ ขณะนี้ประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชาที่อยู่ตามแนวชายแดนในขณะนี้ โรคไข้มาลาเรียระบาดอย่างหนัก ซึ่งไม่สามารถที่จะป้องกันได้ มีเพียงการรักษาเบื้องต้นด้วยยาของเจ้าหน้าที่ทหารของกัมพูชาและไทยเท่านั้น