ส.ว.แนะสอบทุกสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนันต์ วรธิติพงศ์ ส.ว.สรรหา ประธานอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ และประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจสายสื่อสารโทรคมนาคมวุฒิสภา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคม แก้ไขสัญญาแล้วหลายสิบครั้ง นับตั้งแต่เปิดให้เอกชนดำเนินการด้านกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่ 27 มี.ค.2533 โดยส่วนตัวเชื่อว่า การแก้ไขสัญญาในช่วงที่ผ่านมา ไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อกัน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งพบว่า มีบางรายที่แก้สัญญาแล้วยกเลิกกิจการ เช่น ทีทีแอนด์ที หากไล่เอาผิดทางแพ่งและอาญา ต่อไปจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่กล้าตัดสินใจทำธุรกรรมใดๆ ซึ่งขัดต่อทิศทาง
ในอนาคตที่ต้องมีการปรับปรุงสัญญาให้ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ หากรัฐจะตรวจสอบก็ต้องดำเนินการกับทุกหน่วยงานในแต่ละธุรกิจ เช่น กรณีสัญญาคิงพาวเวอร์ คอมลิ้งค์ และดอนเมืองโทลล์เวย์ ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ทำให้รัฐเสียประโยชน์ เช่นเดียวกัน