ยาย80พับนกกระดาษ1ลังถวายในหลวงรพ.ศิริราช

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คุณยาย บุญเชิญ ยังสุขดี อายุ 80 ปี ชาว จ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางมาลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ศาลา 100 ปี ร.พ.ศิริราช พร้อมนำนกกระดาษ จำนวน 1 ลัง มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย สำหรับ นกที่นำมาครั้งนี้ คุณยายบุญเชิญ เปิดเผยว่า ใช้เวลาพับและรวบรวมไว้ ตลอดระยะเวลา 1 ปี จึงได้นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพราะอยากให้พระองค์ ทรงพระเกษมสำราญและเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง หลังจากนั้น คุณยายบุญเชิญ กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า พระองค์
ทรงงานหนักในการดูแลราษฎร จึงรู้สึกรัก ซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ อย่างหาที่สุดมิได้

นอกจากนี้ ยังมีประชาชนบางส่วน ได้นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย