กมธ.ทรัพยากรฯสภาตรวจไฟป่าควันเชียงใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวารุจ ศิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ตรวจดูงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของ จ.เชียงใหม่ เพื่อดูความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและแนวทางการดำเนินงานเพาะพันธุ์กล้าไม้ การปลูกป่า พร้อมตรวจสภาพพื้นที่ป่าที่ถูกเผาทำลาย โดยกล่าวว่า การที่ จ.เชียงใหม่ ได้ประกาศให้เป็นวาระจังหวัด ที่ทุกภาคทุกส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไข กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด เป็นเรื่องที่ดี แต่จำเป็นต้องร่วมมือกันให้เป็นทิศทางเดียวกัน และถือเป็นต้นแบบในแนวคิดสำหรับจังหวัดอื่นๆ ที่จะลงลึกในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะความร่วมมือของประชาชนและทุกส่วนราชการ รวมทั้ง ท้องถิ่นทั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งที่เชียงใหม่ ยังมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกินมาตรฐาน เหมือนจังหวัดอื่นในภาคเหนือตอนบนเวลานี้ และยังพบว่า มีปริมาณสูง
โดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด เกิดไฟป่ามากที่สุดถึง 1,880 ครั้ง จากทั้ง 1,850 ครั้ง และมีพื้นที่เสียหาย กว่า 8,200 ไร่